skip to Main Content

Teemme kuormitusten laskentaa erilaisiin kohteisiin.

Lujuuslaskenta jakautuu pääpiirteissään kahteen osaan: kuormitusten määritykseen ja rakenteen kestävyyden määritykseen. Teräsrakenteen kestävyyden eli kantokyvyn laskenta saattaa olla joskus huomattavasti helpompi tehtävä kuin kuormitusten määritys.

Joihinkin tapauksiin, kuten luonnonkuormiin ja nosturikuormiin, standardit antavat valmiita ohjeita peruskuormien laskentaan ja yhdistelyyn.

Maanjäristyskuormien laskenta riippuu rakenteen maantieteellisestä sijainnista. Suomessa esiintyvät maanjäristykset ovat hyvin pieniä. Yleensä ne havaitaan vain seismografeilla. Euroopan alueellakin on monia maita, joiden maanjäristykset ovat huomattavia ja aiheuttavat merkittävän osan rakenteiden kuormituksesta, jolloin ne tulee luonnollisesti ottaa huomioon rakenteita suunniteltaessa. Pohjois- ja Etelä-Amerikassa on runsaasti asutusta ja rakentamista alueilla, joilla esiintyy suhteellisen usein voimakkaita maanjäristyksiä. Näillä alueilla maanjäristyskuormien laskenta on oleellinen osa rakenteiden suunnittelua.

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna maapallolla on vuosittain yli 10 000 maanjäristystä, joista 60 % on merkittäviä eli rakenteita rikkovia [1].

Viitteet

  1. Paz, M. International handbook of earthquake engineering. 1994.
Back To Top