skip to Main Content

Määritämme luonnonkuormien suuruudet.

Luonnonkuormien suuruus määräytyy standardien mukaan. Lumikuormat ja tuulikuormat määräytyvät rakenteen maantieteellisen sijaintipaikan mukaan. Lisäksi standardit sisältävät yksityiskohtaiset ohjeet siitä, kuinka lumen aiheuttama kuorma jaetaan katon eri osille. Tuulikuorma vaikuttaa eri suuruisena rakennuksen seinillä ja katon eri osilla. Lisäksi hoikkien rakenteiden ominaisuudet vaikuttavat tuulikuormien suuruuteen, koska hoikat rakenteet ovat herkkiä värähtelemään.

Menetelmät

Lumi- ja tuulikuormat määritetään kunkin maan standardien mukaan, kuten esimerkiksi Eurocode ja ASCE.

Viitteet

  1. EN 1991-1-1: Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-1: Yleiset kuormat. Tilavuuspainot, oma paino ja rakennusten hyötykuormat.
  2. EN 1991-1-2: Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-2: Yleiset kuormat. Palolle altistettujen rakenteiden rasitukset.
  3. EN 1991-1-3: Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-3: Yleiset kuormat. Lumikuormat.
  4. EN 1991-1-4: Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-4: Yleiset kuormat.  Tuulikuormat.
  5. EN 1991-1-5: Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-5: Yleiset kuormat. Lämpötilakuormat.
  6. EN 1991-4: Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Siilojen ja säiliöiden kuormat.
  7. ASCE/SEI 7-10: Minimum Design Loads For Buildings and Other Structures.
Back To Top