skip to Main Content

One Moment Engineering Oy (OME) tarjoaa teollisuuden kone- ja laitevalmistajille, konepajoille, prosessiteollisuuteen ja suunnittelutoimistoille lujuuslaskentapalveluja.

Laskentakohteet

Laskentakohteemme ovat tyypillisesti teräksestä valmistettuja koneita ja rakenteita. Teräsrakenteita ovat tyypillisesti hallien teräsrungot sekä ristikkorakenteet. Laskemme myös putkistojen kannakointeja ja putkisiltoja. Erilaiset siiloja, säiliöitä ja kuljettimia kannattelevat teräsrakenteet ovat meille myös tuttuja. Teemme erilaisten siilojen sekä säiliöiden lujuuslaskentaa. Laskemme koneiden runkorakenteita, kuten esimerkiksi paperikonerunkoja ja sellukonerunkoja. Mitoitamme savupiippuja aivan kuormitusten määrittämisestä lähtien. Teemme laivojen runkorakenteiden mallinnusta ja lujuuslaskentaa. Laskemme väsyttävästi kuormitettuja rakenteita, kuten esimerkiksi erilaiset nosturit sekä rautatie- ja maantiekaluston rakenteet.

Rakennetyyppejä ovat esimerkiksi: ajoneuvot, hoitotasot, junavaunut, kattoristikot, koneet, laivarungot, mastot, nosturit, nostoapuvälineet, painelaitteet, putkistot,  savupiiput, siilot, säiliöt.

Menetelmät

Teemme lujuuslaskennan aina sovitun standardin mukaisesti. Euroopan alueella käytämme tietysti eniten EN-standardeja. Tutuiksi ovat tulleet myös amerikkalainen painelaitestandardi ASME sekä teräsrakenteiden AISC. Standardit eivät kuitenkaan tarjoa täsmällistä ratkaisua aivan kaikkeen. Silloin käytämme apuna FE-laskentaa.

 

Back To Top