skip to Main Content

Laskemme ajoneuvojen, kuljetusalustojen ja raidekaluston kestävyyksiä.

Tyypillisiä rakenteita

Tähän ryhmään kuuluvat tyypillisesti kaikki maalla liikkuva kalusto. Kysymykseen tulevat esimerkiksi:

  • kuljetusalustat
  • rautatievaunut

Laki

Suomen kansalliset vaarallisten aineiden rautatiekuljetussäännökset on harmonisoitu vastaamaan kansainvälisiä RID-määräyksiä. Uudet säännökset tulivat voimaan 1.6.2007.

Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden ja –pakkauksien on täytettävä kemikaalikohtaiset tekniset vaatimukset, jotta niiden sisältö ei onnettomuustilanteessakaan aiheuttaisi vaaraa ihmisille tai ympäristölle. Tukes valvoo kuljetettavien pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuutta.

Menetelmät

Standardit ja FEA.

Viitteet

  1. Vaarallisten aineiden kuljetus rautateillä 2007 sekä merellä ja ilmassa.
  2. NEiNastran 10.1 Users quide
  3. AutodeskNastran 10.1 Users quide
  4. Femap 11.1 Users quide
Back To Top