skip to Main Content

Laskemme nostoapuvälineiden lujuuksia.

Nostotyöhön sopii sanonta kettingistä, joka on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Nostoapuvälineen ja sen käytön pitää olla hallinnassa koko sen elinkaaren ajan. Yhdenkin lenkin pettäminen aiheuttaa riskitilanteen. Nostolaitteet ovat moniin muihin työvälineisiin verrattuna turvallisuuden kannalta keskeisiä siitä syystä, että niissä lähes minkä tahansa osan pettämisestä voi aiheutua vaaratilanne.

Laki

Nosto- ja siirtolaitteita koskevat säädökset perustuvat työturvallisuuslakiin sekä valtioneuvoston asetukseen työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008), myöhemmin käyttöasetus.

Nostoapuvälineen määritelmä

Nostoapuvälineellä tarkoitetaan komponenttia tai laitetta, jota ei ole kiinnitetty nostolaitteeseen ja jonka avulla kuormaan voidaan tarttua ja joka on sijoitettu koneen ja kuorman väliin tai kiinnitetty itse kuormaan tai joka on tarkoitettu kuorman kiinteäksi osaksi ja joka on saatettu markkinoille erillisesti. Raksien ja niiden komponenttien katsotaan myös olevan nostoapuvälineitä. Nostoketjuilla, -köysillä ja -vöillä tarkoitetaan nostamiseen osana nostolaitetta tai työapuvälinettä suunniteltuja ja rakennettuja ketjuja, köysiä ja vöitä.

Huomio

Myös omaan käyttöön valmistettu nostoapuväline on suunniteltava ja valmistettava turvallisuusvaatimusten mukaiseksi.

Nostoapuvälineitä ovat mm: hitsattavat nostokorvakkeet, silmukkaruuvit ja -mutterit, sakkelit, nostopalkit, nostohaarukat, alipainetarttujat, nostomagneetit, nostosakset, nostotarraimet, tekokuituraksit, teräsköysiraksit ja kettinkiraksit.

Menetelmät

Mitoituksessa käytetään standardeja ja laskelmia täydennetään FE-analyyseillä.

 

Viitteet

  1. EN 13155 Nosturit. Turvallisuus, irrotettavat nostoapuvälineet
Back To Top