skip to Main Content

Laskemme painelaitteiden kestävyyttä useiden normien mukaisesti. Yleisimpinä tietenkin eurooppalainen PED ja amerikkalainen ASME.

Mekaanisen käsinlaskennan suoritamme ohjelmalla Visual Vessel Design (VVD). Erikoisemmat detaljit, joita ei voi laskea suoraan standardin yhtälöillä, laskemme FE-ohjelmistoilla.

Tyypillisiä rakenteita

Tyypillisiä painelaitteita ovat haihduttimet, kolonnit, lauhduttiment, lämmönvaihtimet ja reaktorit.

Menetelmät

Painelaitteita koskeva lainsäädäntö ohjaa tekemään painelaitemitoituksen tarkasti standardeja noudattaen. Standardit antavat kuitenkin mahdollisuuden käyttää apuna FE-laskentaa.

Viitteet

  1. EN 13445-2 Unfired pressure vessels – Part 2: Materials
  2. EN 13445-3 Unfired pressure vessels – Part 3: Design
  3. EN 13445-4 Unfired pressure vessels – Part 4: Fabrication
    EN 13445-5 Lämmittämättömät painesäiliöt – Part 5: Tarkastus ja testaus
  4. ASME VIII Rules for construction of pressure vessels
  5. VVD User Quide
Back To Top