skip to Main Content

Teemme lujuuslaskentaa jaloilla seisoville, helmasta tuetuille ja maavaraisille säiliöille.

Tyypillisiä rakenteita

Säiliöt voivat olla yläpäästään avoimia tai suljettuja. Standardin EN 14015 mukaan suljetut säiliöt ovat paineettomia kun alipaine on korkeintaan 5 mbar ja ylipaine on korkeintaan 10 mbar. Paineelliset säiliöt on jaettu kolmeen luokkaan. i) matalapaineisien säiliöiden alipaine on korkeintaan 8.5 mbar ja ylipaine on korkeintaan 25 mbar. ii) korkeapaineisten säiliöiden alipaine on korkeintaan 8.5 mbar ja ylipaine 60 mbar. iii) hyvin korkeapaineisten säiliöiden alipaine on korkeintaan 20 mbar ja ylipaine korkeintaan 500 mbar.

Kohtuullisen suuria säiliörakenteita ovat esimerkiksi voimalaitosten lämpöakut.

Menetelmät

Säiliöiden mitoituksessa käytämme yleisiä standardeja kuten EN 1993-4-2, EN 14015. Lisäksi käytämme lujuustarkasteluihin FE-laskentaa.

Viitteet

  1. SFS-EN 1993-1-6 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-6: Kuorirakenteiden lujuutta ja stabilisuutta koskevat lisäsäännöt.
  2. SFS-EN 1993-4-2 Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 4-2: Säiliöt
  3. SFS-EN 14015 Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasopohjainen, maanpäällinen, hitsattu metallisäiliö.
Back To Top