skip to Main Content

Teemme teräsrakenteiden, siilojen, säiliöiden, putkistojen ja painelaitteiden kestävyyslaskentaa seismisesti aktiivisille alueille.

Menetelmät

Ekvivalentin staattisen analyysin lisäksi käytämme värähtelymuotojen superponointiin menetelmää Complete Quadratic Combination (CQC-menetelmä).

Lisäksi, kohteisiin joihin normeihin perustuvat ohjelmistot eivät ole riittäviä, käytämme FE-laskentaa soveltaen hyväksyttyjen normien ohjeita.

Tyypillisiä rakenteita

Meillä on vankka kokemus maanjäristyslaskelmista ympäri maapallon. Tyypillisiä rakenteita ovat olleet:

 • terässäiliöt
 • siilot
 • putkistot
 • ilmakanavat
 • maanjäristystuet

Menetelmät

Standardit ja FEA.

Viitteet

 1. EN1998-1 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance. Part 1: General rles, seismic action and rules for buildings
 2. ASCI/SEI 7-05
 3. NCH 2369 Seismic design for industrial structures and facilities (Chile)
 4. DIN 4149 Buildings in German earthquake zones – Design loads, dimensioning, design and construction of conventional buildings
 5. IS 1893 Criteria for Earthquake Resistant Design of Structures, Indian Standard, 2002
 6. SFS-EN 1998-4 Eurocode 8. Design of structures for earthquake resistance. Part 4: Silos, tanks and pipelines.
 7. AutodeskNastran 10.1 Users quide
  Femap 11.1 Users quide
Back To Top