skip to Main Content

Teemme teräsrakenteiden lujuuslaskentaa.

Suurin osa lujuuslaskennasta tehdään Eurocoden [1] ja Pohjois-Amerikan AISC:n [2] mukaisesti.

Tyypillisiä rakenteita

Teräsrakenteita ovat rakennusten rungot, ajosillat, tukirakenteet ja putkisillat.

Menetelmät

Lujuuslaskenta tehdään standardien ohjeita noudattaen. Yleisesti käytetty standardi on Eurocode. Myös Pohjois-Amerikan AISC on yleisesti käytössä. Lisäksi käytämme laskennassa apuna FE-laskentaa.

Viitteet

  1. SFS-EN1993-1-1 Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt.
  2. AISC Load and Resistance Factor Design Specification for Structural Steel Buildings
Back To Top