skip to Main Content

One Moment Engineering Oy (OME) suorittaa venymäliuska- ja kiihtyvyysanturimittauksia.

Venymämittausten yksi tärkeä sovellus on rakenteen käytönaikaisten rasitusten määrittäminen. Tällöin määritetään kuormituksessa esiintyvien jännitysvaihtelujen suuruudet ja lukumäärät.

Kiihtyvyysmittauksilla kerätään yleensä tietoa rakenteen värähtelytaajuuksista ja -amplitudeista. Värähtelytieto käsitellään esimerkiksi Fast Fourier Transfrom (FFT) analyysillä ja erilaisilla suodattimilla jolloin päästään käsiksi rakenteen kuormituksen aiheuttajiin ja mahdollisiin vikalähteisiin.

Mittauksen suunnittelu

Venymäliuskojen ja kiihtyvyysanturien optimaalinen sijainti määritetään yleensä FE-analyysin avulla.

Mittaus

Mittaus tehdään useimmiten niissä olosuhteissa kuin konetta tai rakennetta tavallisesti käytetään. Mittaus voi kestää muutamasta minuutista tunteihin. Tarvittaessa mittaus voidaan automatisoida ja sitä voidaan jatkaa jopa kuukausien ajan.

Tulosten analysointi

Asiakkaalle toimitetaan raportti mittauksen keskeisistä tuloksista ja tarvittaessa myös valmiit ehdotukset jatkotoimenpiteiksi.

Mittauskohteet

Mitattava kohde voi olla lähes mikä vain. Suunnittelemme mittauksen kohteeseen sopivaksi.

Back To Top