skip to Main Content

Mittaamme rakenteen värähtelytaajuuksia ja värähtelyn amplitudeja.

Mittauksen suunnittelu

Anturien optimaalinen sijainti määritetään yleensä FE-analyysin avulla.

Mittaus

Mittaus tehdään useimmiten niissä olosuhteissa kuin konetta tai rakennetta tavallisesti käytetään. Mittauksesta riippuen mittaus voi kestää muutamasta minuutista tunteihin. Tarvittaessa mittaus voidaan automatisoida ja sitä voidaan jatkaa jopa kuukausien ajan. Käytämme langattomia kiihtyvyysantureita, jotka mittaavat kiihtyyyden kolmessa koordinaattisuunnassa. Kiihtyvyys voi vaihdella välillä ±2g tai ±10g.

Mittaustuloksia voidaan analysoida vaikkapa Fast Fourier Transform (FFT) analyysillä, jolloin mitatusta signaalista voidaan erottaa hallitsevia taajuuksia.

Tulosten analysointi

Asiakkaalle toimitetaan raportti mittauksen keskeisistä tuloksista ja tarvittaessa myös valmiit ehdotukset jatkotoimenpiteiksi.

Mittauskohteet

Mitattava kohde voi olla lähes mikä vain, esimerkiksi vaihteisto, auton runko, nostopuomi tai painelaite. Suunnittelemme mittauksen kohteeseen sopivaksi.

Viitteet

  1. G-Link -LXRS User Manual
Back To Top