skip to Main Content

Teemme rakenteiden optimointia. Yleensä optimoinnilla minimoidaan kohdefunktion arvoa, joka voi olla esimerkiksi rakenteen paino tai hinta.

Menetelmät

Käytämme yleensä differentiaalievoluutioalgoritmia (DE). Yleensä algoritmia käytetään yhdessä rakenteen mitoitusohjelmiston kanssa. Tämän vuoksi mitoitusta varten kirjoitetaan oma ohjelmisto esimerkiksi MS Excel-ohjelman Visual Basic for Applications (VBA) ympäristöön.

Tyypillisiä kohteita

Tyypillisesti opitimointialgoritmeja käytetään rakenteen painon tai hinnan minimointiin. Sitä on käytty myös vaativiin funktiosovituksiin.

Viitteet

  1. Automated Formulation of Optimisation Model for Steel Beam Structures, J. Kilkki, Lappeenranta University of Technology, 2002
  2. A Constraint Handling Approach for the Differential Evolution Algorithm, J. Lampinen, 2002
  3. Differential Evolution – A simple and efficient adaptive scheme for global optimization over continuous spaces. R. and K. Price, 1995
Back To Top