skip to Main Content

Teemme tarkastuksia valmistajan lujuuslaskelmille kolmantena osapuolena.

Menetelmät

Tarkastustyö perustuu pääsääntöisesti vertailulaskelmiin. Vertailulaskelmat tehdään yksinkertaistetuilla ja vähintään yhtä luotettavilla mitoitusmenetelmillä kuin alkuperäislaskelmissa.

Vaativuusluokat

Rakennukset jaotellaan tarkastustoiminnan kannalta seuraaviin vaativuusluokkiin.

Poikkeuksellisen vaativa

Tarkastuksen sisältö: Stabiliteetti, kuormat, kuormien johtaminen perustuksille, rungon kantokyvyn ja stabiliteetin kannalta keskeisten rakenneosien laskelmat ja rakennepiirustukset. Keskeisten rakenneosien liitokset. Rakennuksen erityispiirteistä ja käyttötarkoituksesta mahdollisesti määräytyvät lisävelvoitteet (esimerkiksi rakennusfysiikasta tai elinkaaritarkasteluista johtuvat).

Vaativa

Tarkastuksen sisältö: Stabiliteetti ja kuormitukset, rakennuksen erityispiirteistä ja käyttötarkoituksesta mahdollisesti määräytyvät lisävelvoitteet (esimerkiksi rakennusfysiikasta tai elinkaaritarkasteluista johtuvat).

Tavanomainen

Tarkastuksen sisältö: Tilaajan harkinnan mukaan, rakennuksen erityispiirteistä ja käyttötarkoituksesta mahdollisesti määräytyvät lisävelvoitteet (esimerkiksi rakennusfysiikasta johtuvat). Ei yleensä tarvetta ulkopuoliseen tarkastustoimintaan.

Vähäinen

Tarkastuksen sisältö: Ei tarvetta ulkopuoliseen tarkastustoimintaan.

Luokitus

Suunnitelmat arvioidaan eri luokkiin niissä havaittujen virheiden ja puutteiden vakavuuden mukaisesti.

Luokka 1

Hyväksytty toteutettavaksi ilman merkittäviä huomautuksia, jotka on kuitenkin huomioitava toteutusasiakirjoissa ennen niiden toimittamista työmaalle / valmistukseen / viranomaisille.

Luokka 2

Puutteet edellyttävät uusien korjattujen asiakirjojen tai täydentävien selvitysten toimittamista tarkastettaviksi. Korjatuille aisakirjoille on saatava tarkastajan hyväksyntä ennen asiakirjojen toimittamista työmaalle / valmistukseen / viranomaisille.

Luokka 3

Puutteet asiakirjoissa ovat niin suuria, ettei niitä voida tarkastaa lainkaan. Toimitettava tarkastuskokonaisuutta käsittelevät dokumentit uudestaan korjattuina ja täydennettyinä siten, että tarkastettava kokonaisuus voidaan kohtuudella hahmottaa ja arvioida.

Huomautus

Tarkastustyön tekeminen ei vähennä vastaavien suunnittelijoiden vastuuta.

Viittaukset

 

 

Back To Top