skip to Main Content

Teemme rikkoutuneiden ja rikkoutumisvaarassa olevien rakenteiden vaurioanalyysejä.

Yleisimpiä vauriotyyppejä ovat väsymismurtumat. Myös erilaiset nurjahdus ja lommahdusvauriot ovat melko yleisiä. Selkeät ylikuormituksesta johtuvat murtumat ovat jo melko harvinaisia vauriotyyppejä.

Menetelmät

Selvitämme vaurioitumiseen johtaneita syitä. Mittaamme rakenteeseen kohdistuneita kuormituksia. Analysoimme rakenteen jännitys- ja siirtymätilaa esimerkiksi FE-laskennalla. Rakenteesta mitattuja kiihtyvyyksiä analsoimme FFT:llä (Fast Fourier Transform). Laadimme raportin vauriotumiseen johtaneista syistä sekä mahdolliset korjaussuunnitelmat.

Tyypillisiä kohteita

Tyypillisiä vaurioanalyysikohteita ovat esimerkiksi pyörivien ja liikkuvien koneiden väsymisvauriot. Hitsattujen rakenteiden hitsit tarjoavat lähtökohdan useimmille väsymisvaurioille.

Back To Top