skip to Main Content

One Moment Engineering Oy on monipuolinen tekniseen laskentaan erikoistunut insinööritoimisto, jonka osaamisalueisiin kuuluvat rakenteiden lujuustarkastelut, niihin liittyvä ohjelmisto- ja sovelluskehitys, tuotekehitysprojektit ja mekaanisen suunnittelun projektit.

One Moment Engineering Oy on perustettu vuonna 1997. Alkuaan kahden lujuuslaskennan ammattilaisen toimistosta on kasvanut jo useiden teknisen laskennan, ohjelmoinnin ja mekaanisen suunnittelun ammattilaisten insinööritoimisto. One Moment Engineering Oy tarjoaa palvelujaan niin pienille kuin suurillekin yrityksille.

Ydinosaamisalueet

One Moment Engineering Oy:n ydinosaamisalueita ovat

 • Rakenteiden staattisen kestävyyden analyysit
 • Rakenteiden kestävyysanalyysit muuttuvien kuormien alaisina
 • Koneenosien väsymiskestävyyden analyysit
 • Hitsattujen rakenteiden väsymiskestävyyden analyysit
 • Ohjelmien ja ohjelmistojen kehittäminen käytettäväksi rakenteiden kustannus- ja kestävyysanalyyseissä
 • Rakenteiden tuotekehitys, suunnittelu ja optimointi

Ydinosaamisalueisiin kuuluvia rakenteita ovat

 • Teräsrakenteet
 • Putkistot
 • Painelaitteet
 • Paperikoneet
 • Säiliöt ja siilot
 • Savupiiput ja mastot
 • Maalla, vedessä ja raiteilla liikkuvat väsyvät rakenteet
 • Maanjäristyskuormien alaiset rakenteet

Ydinosaamisalueisiin kuuluvia ohjelmia ovat

 • Ohjelmointi kehitysympäristöissä
 • Office-ohjelmiston varustelu lujuus- ja kustannuslaskentasovelluksilla
 • FEMAP-ohjelman COM/OLE-tekniikalla toteutetut API-ohjelmat

Strategia

Asiakas on tärkeä

Asiakkaan etu ja tarve ovat meille tärkeitä. Teemme asiakkaamme toivomat analyysit heidän toivomallaan tavalla. Kokemuksemme ja ammattitaitomme avulla voimme myös ehdottaa parannuksia rakenteisiin, analyysimenetelmiin ja suunnittelu- tai tuotekehitysprosessiin, jotta asiakkaamme tuotteet olisivat entistä parempia. Pyrimme pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen asiakkaan kulujen minimoimiseksi. Pitkäaikaisen suhteen etuna on parempi ymmärtämys asiakkaan toimintaympäristöstä, tuotteesta ja tavoitteista sekä pienemmät suunnittelukustannukset. Emme karta lyhytaikaisiakaan asiakassuhteita, vaan mielellämme teemme myös pienimuotoisia töitä.

Luottamuksellisuus

Asiakas voi luottaa toimintaamme täydellisesti. Asiakaskohtaiset piirustukset, suunnitelmat ja yrityksen erityistieto eivät joudu kolmannen osapuolen haltuun.

Nopeus

Tarjoamme asiakkaillemme teknistä laskentaa vähemmällä ajankäytöllä, jolloin kustannukset pysyvät hallinnassa. Nopeutemme taataan ammattitaidolla, suurilla resursseilla, joustavuudella ja pitkälti automatisoiduilla, huipputasoisilla työkaluillamme.

Laatu

Laskelmiimme voi luottaa. Käytämme kansainvälisesti hyväksyttyjä, laskennan kohteeseen soveltuvia laskentanormeja ja menetelmiä. Korkean ammattitaitomme turvin tehdyt laskelmat käyvät läpi useamman tarkistusprosessin ja automatisoidut työkalumme takaavat yhä virheettömämmän lopputuloksen.

Vaativuuden mukainen hinnoittelu

Työmme on hinnoiteltu vaativuuden mukaan. Vähemmän vaativat työt ovat edullisempia kuin vaativat, kokemusta, erityistä ammattitaitoa ja erityistyökaluja vaativat työt.

Tavoitteet

Monipuolisuus

Jo entuudestaan monipuolisessa teknisen laskennan kentässä pyrimme toimimaan yhä moninaisemmissa tehtävissä. Laskentaa vaativien kohteiden monipuolisuuden lisääminen on yksi tavoitteemme. Vaikka olemmekin olleet paljossa mukana, vielä emme ole kaikkea tehneet.

Haluamme tarjota myös teknistä laskentaa tukevaa suunnittelua. Usein laskennan osoittamat muutokset on helpompi suunnitella valmiiksi 2D- tai 3D-geometriaksi kuin selittää sanallisesti.

Teknisen dokumentoinnin haasteet eivät suoranaisesti liity tekniseen laskentaan, mutta ovat olennainen osa suunnittelua. Haluamme olla kehittämässä myös teknistä dokumentointia.

Teknisen laskennan rutiinitehtävien automatisointi, laskentaohjelmien ja sovellusten räätälöinti sekä ohjelmasovellusten valmistaminen ovat kasvava trendi.

Jatkuva kasvu

Yrityksemme kasvaa voimakkaasti niin työtehtävien erilaisuuden, määrän, asiakaskunnan kuin henkilöstönkin suhteen unohtamatta henkilöstön osaamisen kasvua.

Etsimme uusia osa-alueita, joissa voimme hyödyntää ammattitaitoamme asiakkaiden eduksi. Teknisen laskennan lisäksi ohjelmointi, suunnittelu, tuotekehitys ja optimointi tulevat olemaan entistä tärkeämpiä. Myös tekninen dokumentointi sekä uudet osa-alueet tulevat olemaan yhä kasvavassa osassa yrityksemme toimintakenttää.

Tulemme rekrytoimaan teknisen laskennan, suunnittelun ja ohjelmoinnin osaajia ja kasvattamaan suunnittelu- sekä ohjelmistokehitysresursseja.

Ammattitaidon kehittäminen

Olemme erittäin korkeasti akateemisesti koulutettuja, mutta koulutamme kuitenkin itseämme jatkuvasti erilaisten työtehtävien ja ohjelmistojen sekä teollisuuden käytännön tapausten avulla. Jaamme vastuuta, tietotaitoa ja kokemusta henkilöstön kesken vaihtamalla eri työtehtäviä tarpeen mukaan.

Back To Top